Vähänpä tiesin, millainen hoitovapaani loppuaika tulisi olemaan. Pahin myllerrys ei kotiäidin arkeen ulotu, mutta antaa mahdollisuuden tarkastella tilannetta pidemmältä. Jos olisin (etä)töissä nyt, näin neuvoisin asiakkaita strategisen markkinointiviestinnän osalta:

1. On aika palvella, ei myydä.

Elämme karanteenissa myös kulutuksen osalta, ja markkinat ovat monen tuotteen tai palvelun osalta pysähtyneet. Se on avannut täysin uudenlaisen mahdollisuuden palvella ihmisiä ja olla läsnä yhteiskunnassa. Mitä ihmiset tarvitsevat juuri nyt? Miten brändisi voi auttaa? Miten lievittää pelkoja, tyynnyttää huolia, tuoda toivoa epävarmuuden keskelle?

2. On aika toimia, ei jäätyä.

Nyt tarvitaan suuria, sydämellisiä tekoja. Mitä hyvää ja arvokasta brändisi voi tehdä juuri nyt yhteiskunnan eteen? Millainen teko konkretisoisi brändisi merkityksen? Mikä aloite tai ulostulo rakentaisi brändin arvoa pitkälle tulevaisuuteen?

3. On aika rakentaa uutta, ei pysyä vanhassa.

Kriisin jälkeen maailma on muutoksessa ja vaikutuksille altis. Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan sitä voi rakentaa aktiivisesti. Millainen maailma on kriisin jälkeen? Mitä uusia palveluita, innovaatioita ja tulovirtoja poikkeustilanne voisi synnyttää?

4. On aika lisätä panostuksia brändin rakentamiseen, sillä vahva brändi kantaa tämän(kin) kriisin yli. Maailma muuttuu jatkossakin ympärillämme, mutta vahva, henkilökohtainen suhde kuluttajiin on pysyvää ja tuottaa arvoa molempiin suuntiin.

Nyt jos koskaan ihmiset tietävät, mikä on oikeasti tärkeää ja mitä tarvitaan onnelliseen, hyvinvoivaan elämään. Yksi suurimmista koronakriisin tuomista muutoksista kulttuuriin ja kuluttajakäyttäytymiseen tulee olemaan turhan ja merkityksettömän karsiutuminen pois. Tarpeettomia tuotteita ei enää osteta, huonoja palveluita ei enää käytetä ja brändit, jotka pyrkivät vain hyötymään asiakkaista, resursseista ja markkinoista jäävät vanhaan, koronaa edeltäneeseen hyperkulutuksen aikaan. Brändin olemassaolon ehto tulee olemaan sen kyky tuottaa jotain arvokasta ja merkityksellistä ihmisten elämään. Kun rajoitukset poistuvat niin sosiaalisen elämän, liikkumisen kuin kulutuksenkin suhteen, ihmiset voivat valita, mitä he ottavat mukaansa uuteen, koronan jälkeiseen arkeensa. Nyt on aika varmistaa, että brändisi on tarpeeksi tärkeä ollakseen mukana.

Creative Strategist Sara Varjoranta on strategisen markkinointiviestinnän asiantuntija, joka rakentaa brändejä ihmisten hyväksi.