Ihmisen ei tarvitse eikä se oikeastaan edes voi selvitä kaikesta yksin. Vaikeina aikoina yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka puhaltavat yhteen hiileen ja pitävät toisistaan huolta – tarvitaan siis tiimiälykkäitä ihmisiä.

Olen istunut kotitoimistolla epäergonomisissa asennoissa nyt kaksi kuukautta. Silti vähiten toimistoelämästä ikävöin satulatuolia ja säädettävää pöytää. Sen sijaan minulla on ikävä iloista puheensorinaa toimiston kahvilassa, yhteisiä kasvokkaisia suunnittelupalavereja ja antoisia valmennuksia kollegoiden kanssa.

Eniten minulla on ikävä meitä.

Tiimiälytaidoissa on kyse siitä, että opimme kääntämään ajatuksemme minusta meihin ja ymmärrämme, että yhdessä menestymme aina paremmin kuin yksin. Länsimainen työkulttuuri on hyvin yksilökeskeistä ja siihen on syynsä, miksi kyynärpäätaktiikka on termi, jonka kaikki meistä tuntevat. Menestyvän yrityksen salaisuus ei ole kuitenkaan keskenään kilpailevat taitavat yksilöt vaan motivoitunut ja muutoskyvykäs tiimi, jolla on yhteinen jaettu merkitys, taidot rikastavaan vuorovaikutukseen ja asenne kohdallaan.

Psykologinen turvallisuus mahdollistaa menestymisen – ja selviytymisen

Tarve turvallisuudelle on luonnollista ja yhteistä meille kaikille. Haluamme luottaa ympärillä olevaan maailmaan ja tulevaisuuteen –  siihen, että elämä kantaa. Tämä kevät on horjuttanut järisyttävästikin tuota turvallisuuden tunnetta. Moni hyvin konkreettinen, turvaa tuova asia on monella meistä järkkynyt: työpaikka ja oma talous, sosiaalinen elämä ja ihmissuhteet, jopa terveys. 

Yritysten voi olla vaikea ennustaa kovinkaan pitkälle tulevaan ja luvata näin taloudellista turvaa työntekijöilleen. Moni asia on epäselvä ja aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Kun fyysinen ympäristö on myllerryksessä, psykologinen turvallisuus korostuu. Tähän voi jokainen yritys vaikuttaa myös poikkeustilan aikana.

Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan sellaista ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla oma itsensä, sanoa “tyhmältäkin” kuulostavat ideat ääneen ja luottaa siihen, että yhteisö on turvallinen paikka kehittyä ja haastaa itseään. Työyhteisössä, jossa vallitsee psykologinen turvallisuus, halutaan tehdä töitä yhdessä, kunnioitetaan toisten ajatuksia ja halutaan menestyä yhdessä. Googlen kuuluisa ryhmätutkimus myös todistaa, että psykologinen turvallisuus on avainroolissa tiimin menestymisessä. 

Tällaisessa yhteisössä myös epäonnistumisten käsittely ja vaikeista asioista keskustelu on avointa. Yhteisön jäseniä kuunnellaan ja kysymyksiin vastataan. Kun ympärillä myrskyää, ei ole mitään tärkeämpää kuin voida luottaa ympärillään oleviin ihmisiin.

Minä tarvitsen sinua, yritys meitä

Kun maaliskuun alkupuolella alkoi näkyä ensimmäisiä merkkejä siitä, että kevät 2020 tulee olemaan jotain täysin normaalista poikkeavaa, en osannut edes kuvitella millaisia ajatuksia ja tunteita tämä aika tulisi aiheuttamaan. Siksi olen äärimmäisen kiitollinen jokaisesta yhteisestä etätapaamisesta ja -keskustelusta, joita me Vapalla olemme käyneet ja jokaisesta puhelusta ja viestistä läheisteni kanssa. Olen tullut nähdyksi ja kuulluksi. 

En tiedä, millainen syksy tai ensi vuosi meitä odottaa. Eikä meistä sitä varmuudella tiedä kukaan. Maailma kuitenkaan tuskin jatkuu täysin samanlaisena kuin se ennen tätä maailmanlaajuista kriisiä oli. Ja osittain hyvä niin. Tämä tarjoaa meille lukuisia erilaisia mahdollisuuksia myös työelämässä. Yksi merkittävimmistä on suhtautua yrityskulttuuriin kuten suhtaudumme kaikkeen markkinointiviestintään: ei yksittäisenä hankkeena vaan jatkuvana ja strategisena työnä. Me Vapalla haluamme tarjota tukemme ja osaamisemme organisaatiokulttuurin kehittämisessä ja valmentamisessa juuri näin.

Viimeistään nyt on nähtävä oman nenän ulkopuolelle ja ymmärrettävä tiimin merkitys selviytymisessä, menestymisessä ja hyvinvoinnissa. Minä tarvitsen sinua ja sinä minua. Yritys tarvitsee meitä, tiimiälyä. 

Emma Nikka on työelämätaitojen asiantuntija ja tiimiälyvalmentaja, joka kannustaa yrityksiä panostamaan tiimiälytaitoihin nyt, kun ne ovat tärkeämpiä kuin koskaan.