Luovassa yhteistyössä on siirrettävä ego sivuun ja työskenneltävä tiiminä. Luovuutta ruokkiva ilmapiiri ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se rakennetaan tiimiläisten välisen luottamuksen avulla. 

Luovuus mielletään usein yksilön ominaisuudeksi. Kuvitellaan, että luovaa työtä tehdään yksin, omassa päässä. Tämä on minun ideani, minun konseptini. Ajatellaan, että on suuri saavutus olla se, joka keksii hyvän idean. Olisi puolestaan heikkoutta myöntää, että siihen tarvittiin muitakin. 

Olemme eri mieltä. Luovaa työtä voi ja todellakin kannattaa tehdä yhdessä. Vapalla luovuus on yhteistyötä ja jokainen, tittelistä huolimatta, on tervetullut ideoimaan yhdessä. Se on ehdoton rikkaus. On rikkautta saada omien ajatusten seuraksi toiset tai vaikka kuudet aivot. Yhteisiin keskusteluihin tuodut ajatukset ja ideat kehittyvät pidemmälle ja ottavat suuntia, joita ei yksinään olisi tullut ajatelleeksi.

Luovaa yhteistyötä voi soveltaa millä tahansa alalla – ei pelkästään markkinoinnissa. Luovuushan on loppujen lopuksi ongelmanratkaisua uusilla tavoilla. Jotta kahden tai useamman ihmisen ideat voivat sulautua yhteen, heidän välillään täytyy kuitenkin olla vahva luottamussuhde. Miten luottamus sitten rakennetaan? Anna, kun kerromme.

Älä sensuroi itseäsi

Luovan työn tekijä mittaa herkästi itseään ideoidensa perusteella ja on niitä kohtaan suojelevainen. Oma idea tuntuu henkilökohtaiselta – ja niin tuntuu myös kritiikki sitä kohtaan. Muiden oletetut reaktiot voivat siksi hermostuttaa ja pahimmassa tapauksessa rajoittaa luovuutta. 

Jotta ideat uskaltaa paljastaa muille, on voitava luottaa siihen, että he suhtautuvat niihin avoimesti ja arvostavasti. Yhteisen suunnittelupalaverin tulisi olla salliva tilanne, jossa ketään ei arvioida yksittäisten ideoiden perusteella. Se “huonoinkin” idea on tärkeä jakaa. Idean huonoksi leimaamisen kanssa kannattaa ylipäätään olla varovainen. Jokainen idea, oli se kuinka käyttökelvoton tahansa, ohjaa kohti lopullista oivallusta. Avaa siis suusi, vaikka jännittäisi.

Sano ei eille

Kaikesta ei voi olla samaa mieltä, ja let’s face it: ensimmäiset ideat eivät ole aina ihan timanttia. Sillä on kuitenkin väliä, miten mielipiteensä ilmaisee. Sanan “ei” voikin jättää kokonaan pois suunnittelun ensimmäisistä vaiheista. Mitä enemmän ideoita, sen parempi. Sen sijaan, että lytätään tai hylätään ajatuksia, joista ei olla samaa mieltä, niitä kannattaa käyttää ponnahduslautoina uusille ideoille. Improsta tuttu “kyllä, ja” toimii myös suunnittelun alkuvaiheissa. Mikään ei tapa luovuutta yhtä nopeasti kuin “ei”. Vasta, kun ideoita on tarpeeksi ja mielellään liikaa, aloitetaan karsiminen.

Uskalla olla rehellinen

Jos idea ei ole tarpeeksi hyvä, sen kyllä tietää. Oikea idea loksahtaa, se on kuin lamppu, joka syttyy tiimin päiden päällä. Se on mahtava tunne, yhtä yllättävä joka kerta. On tärkeää olla rehellinen itselleen ja muille ja myöntää, jos ideaa kaipaa vielä kehittämistä. 

Rehellinen mielipide voi tuntua kritiikiltä. Rehellisyys ei kuitenkaan tarkoita piittaamattomuutta vastaanottajan tunteista. Se ei myöskään ole tekosyy olla ilkeä. Luottamus voi kärsiä pahoin, jos palautetta annetaan ajattelemattomasti. Toisaalta rehellisyyttä on tunnistaa loistavat ideat ja antaa kunniaa työnsä hyvin tehneille, kehua ja arvostaa. Rehellisyys on hedelmällinen työkalu. Se haastaa tiimiä kohti hetkeä, jolloin kaikki palaset lopulta loksahtelevat paikalleen.

Älä kritisoi, vaan etsi ratkaisuja

Kun työ on kesken, sitä kehitetään kommentoimalla. Yhteisen työn kommentointi on hedelmällistä, kun ongelmakohtien osoittamisen lisäksi esittää ratkaisuehdotuksia. Kukaan tiimistä ei ole ulkopuolinen arvostelija, vaan kaikki ovat sitoutuneita yhteiseen tuotokseen. Kommentoinnin tarkoitus on viedä työtä eteenpäin ja tehdä siitä parempi, ei lytätä ketään. Kun kritiikin sijaan esitetään ratkaisuehdotuksia, tiimin sisäinen dialogi jatkuu luontevasti. Palaute ei ole tyrmäys, vaan askel kohti valmista lopputulosta.

Jos olet valmis luopumaan luovuuden norsunluutornista, kokeile seuraavaa:

  1. Älä sensuroi itseäsi
  2. Älä sano ei
  3. Ole rehellinen
  4. Älä kritisoi, vaan etsi ratkaisuja
  5. Luota itseesi ja tiimiisi 

Sara Kannasvuo ja Oona Kansi ovat Vapan Creativeja, jotka työskentelevät usein työparina ja sparraavat toinen toistaan. Sara ja Oona uskovat, että tuloksellinen luova suunnittelu syntyy asiakkaan tarpeiden strategisesta ymmärryksestä ja toisiinsa luottavasta tiimistä.