Ketterät metodit ovat yleistymässä markkinointialalla kohderyhmien pirstoutuessa ja kanavavalikoiman kasvaessa. Markkinoijilla on enemmän tekemistä ja vähemmän resursseja kuin aiemmin, ja tämä ajaa markkinointitiimit muuttamaan toimintaansa nykyistä ketterämmäksi.

Ketterä, lean, agile, scrum, kaizen markkinointi. Rakkaalla ja erityisesti trendikkäällä lapsella on monta nimeä. Osaa sana ‘ketterä’ jopa ällöttää ja toinen sanoo, että kaikkihan kertovat olevansa ketteriä nykyään. Monille sama sana(sto) tarkoittaa vieläpä hieman eri asioita: jollekin ketterä markkinointi on kokonainen markkinoinnin metodologia ja toiselle ehkä vain yksi viikkopalaveri tiimin kesken.

Pohdimme hieman ketterää markkinointia, sitä mistä se on tullut ja miten Vapa aihetta lähestyy etätapahtumassamme Mitä on ketterä markkinointi 2020 -luvulla? ja Vapan osakas sekä digimarkkinoinnin johtava asiantuntija Mikko Rummukainen avasi ketterän markkinoinnin taustoja ja Vapan kehittämää lähestymistapaa aiheeseen. Tässä tiivis summaus etätapahtuman opeista, mikäli missasit Mikon puheenvuoron.

Ketteryys – uusi, vanha ilmiö 

‘Agile-konsepti’ esiintyi ensimmäisen kerran selkeästi aukikirjoitettuna vuonna 2001, jolloin joukko amerikkalaisia ohjelmistokehittäjiä määritteli ‘ketterän ohjelmistokehityksen manifestin’ tai Agile Manifeston (joka edelleen löytyy täältä). Suomessa ketterät menetelmät olivat käytössä IT-alalla ja levisivät nopeasti jo 2000-luvun lopussa, ja siitä kesti vielä noin vuosikymmenen kunnes ketteristä menetelmistä ryhdyttiin puhumaan markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen kontekstissa. Ketterän markkinoinnin manifestikin löytyy täältä.

Tavallaan ketterät metodit ovat siis vanha juttu, ja markkinoinnin kontekstissa taas suhteellisen uusi sellainen. Toki, on hyvä muistaa, että ketterät metodit on konseptoitu aluksi ohjelmistokehityksen näkökulmasta ja kesti ‘vain’ vuosikymmenen verran aikaa siihen, että kokonainen tietotyön toimiala oli vakuuttunut siitä – kansainvälisesti – että Agile on se juttu. Ei sinänsä ihme sekään, että toimintatavan omaksuminen muille aloille on sekin vienyt oman aikansa – melkein toisen vuosikymmenen.

Oma syynsä ketterän ilmiön ajankohtaisuudelle markkinoinnissa on myös siinä, että ketterät metodit ovat vaihtoehto vesiputousmallisille projekteille, joissa ensin päätetään lopputulos, määritellään työvaiheet joilla lopputulokseen päästään, ja lopulta rukoillaan että lopputulos on julkaisuhetkellä ajankohtainen, toimiva ja ratkaisee liiketoiminnan haasteita oikeasti. Markkinoinnissa elettiin melko pitkään aikakautta, jossa markkinointiviestintää toteutettiin kaupallisesta mediasta mainostilaa ostamalla, ja tämä oli – ja on edelleen – itsessään melko selkeä, ennustettava malli, jossa vesiputousmaiset projektit ovat tehokkaita. Nyt kuitenkin markkinointiviestintä on siirtynyt niin voimakkaasti digikanaviin, jotka muuttuvat ja päivittyvät tauotta, että markkinoijienkin täytyy omaksua uudenlainen lähestymistapa markkinointiviestinnän toteuttamiseen. Olemme siis päässeet kampanjavetoisesta markkinoinnista jatkuvan markkinoinnin aikakaudelle, jolla vain ketterimmät kasvavat.

Vapan ketterä markkinointiprosessi

Suosittelemme kasvavissa määrin asiakkaillemme toimintamallia, joka perustuu Agile-menetelmään, jolla varmistetaan tarinankerronnan ja markkinoinnin jatkuva kehittäminen kampanjamaisen toteutustavan sijaan. Kaikki lähtee liikkeelle tarpeeksi haastavasta tavoitteesta, jota kohti pyritään menemään jatkuvasti. Tarpeeksi haastava tavoite voi olla jopa niin haastava, että sitä voi olla mahdotonta koskaan täysin saavuttaa. Oleellista on, että tavoite johdetaan yrityksen strategisista tavoitteista ja että edes osin saavutettu tavoite tuottaisi liiketoiminnalle selkeää hyötyä.

Seuraavaksi määritellään tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat markkinoinnin tehtävät, eli kattava lista toimenpiteitä, joiden avulla pitäisi päästä tavoitteeseen tai ainakin lähemmäs sitä. Näin tiimi ei (välttämättä) tee vuosisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja kampanjoita, vaan yksinkertaisesti tehtäviä, jotka tukevat liiketoimintaa. Osa voi liittyä kausiin, jaksotuksiin tai muihin ennakoitaviin ajanjaksoihin, osa taas yleiseen toiminnan kehittämiseen ja osa trendeihin, ilmiöihin ja muutoksiin toimintaympäristössä. Kun markkinoinnin tehtävälista on valmis, tehtäviä priorisoidaan ja arvioidaan tärkeyden ja tehtävän vaatimien resurssien näkökulmasta. Mitä vaikuttavampi lopputulos ja helpompi toteuttaa, sitä korkeammalle tehtävä nousee tärkeysjärjestyksessä.

Tästä alkaa sprinteissä työskentely, eli jaksoittainen, usein 2-4 viikon sykäyksiin jaettu työaika. Jokaiselle sprintille valikoidaan (ja sprinttikohtaisesti priorisoidaan) tehtävät, jotka markkinoinnin tulisi saada hoidettua sprintin aikana. Itse sprintin sisällä markkinointitiimi ja kaikki tärkeät sidosryhmät kommunikoivat mahdollisimman tiuhaan ja avoimesti, jotta tieto tehtävien edistymisestä liikkuisi sujuvasti. Kun sprintit etenevät, toimintaa arvioidaan ja kehitetään saatujen oppien perusteella ja sprintin päätteeksi katsotaan kunnolla taaksepäin: mitä saimme aikaiseksi, ja miksi onnistuimme (tai törmäsimme epäonnistumisiin)? Jokaisen sprintin tehtävänä on tietysti tuottaa jotain konkreettista sisältöä, jonka asiakkaat näkevät, mutta samalla jokaisen sprintin on tarkoitus tuottaa parempaa sisältöä kuin aiemmin ja paremmalla yhteistyöllä toteutettuna kuin aiemmin.

Hahmotelma Vapan sprinttiprosessista ketterän markkinoinnin pohjana


Mitä toimivaan ketterään prosessiin tarvitaan?

Edellä on kuvattu ihannetilanne, johon pääseminen voi vaatia hieman työtä. Se on kuitenkin täysin mahdollista, ja vaatii lähinnä sitoutumista, uskallusta ja alussa kärsivällisyyttä. Jos näitä löytyy, voidaan pistää ketterä markkinointitiimi töihin! Suosittelemme seuraavia neljää askelta alkuvaiheeseen:

1. Tiimiytyminen
Vapan ja asiakkaan yhteistiimi tutustuu toisiinsa ja odotuksiin sekä toiveisiin yhteistyöstä erityisesti asiakkaamme näkökulmasta.

2. Työkalut ja keskustelufoorumit
Yhteistiimi päättää niistä työkaluista, joilla sekä kommunikointi että materiaalien hallinta voisi toimia mahdollisimman sujuvasti.

 Samalla sovitaan tavoista osallistaa muut kumppanit ja sidosryhmät keskusteluun!

3. Prosessin käynnistäminen 
ja testaaminen yhdessä
Käynnistetään yhteistyö ensimmäisten sisältöjen ideoinnilla, tuotannolla ja julkaisulla. Keskitytään helpoimpien, ja samalla vaikuttavimpien tehtävien läpivientiin. Askel kerrallaan!

4. Tulokset ja reflektointi
Seurataan sprintti kerrallaan edistymistä tavoitteiden näkökulmasta, kuten myös yhteistyön laadun näkökulmasta.

 Kehitetään yhdessä joko sisältöjä ja/tai yhteistyötä! Nostetaan tasoa koko ajan.


Tässä muutama poiminta Mikon ketterän markkinoinnin puheenvuorosta, ja kerromme tästä mieluusti enemmänkin! Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä ja jatkamme keskustelua aiheesta erittäin mielellämme. Kyseessähän on, loppujen lopuksi, lupaavin tapa toteuttaa markkinointia 2020-luvulla.

Tämä blogiteksti perustuu Mitä on ketterä markkinointi 2020-luvulla? -etätapahtuman sisältöön. Järjestämme jatkuvasti kiinnostavia tapahtumia markkinoinnin puheenaiheista, joten tervetuloa mukaan tuleviin tapahtumiimme! Lue lisää Vapan tapahtumasivulta ja laita Vapan somekanavat seurantaan, niin kuulet ensimmäisenä uusista tapahtumistamme.