Organisaation viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen ulkoistetulla osaajalla on nopea keino tuoda tiimiin kaivattua apua ja asiantuntemusta.

Ulkoistetun asiantuntijan palkkaaminen soveltuu niin projektiluonteisiin hankkeisiin kuin esimerkiksi määräajaksi kiirekausiin, jolloin taloon ei tarvitse rekrytoida uutta työntekijää. Asiakas saa siten sovituille työpäiville ammattilaisen tehokkaasti kokonaan käyttöönsä.

Vapan Senior Content Designer Veera Argillander aloitti tammikuussa 2021 Helsingin kaupungilla osana projektitiimiä, jonka vastuulla on kaupungin verkkosivujen uudistus. Useamman eri toimiston konsulteista koostuvassa tiimissä yhdistyy sisältö- ja palvelumuotoilun, käyttöliittymäsuunnittelun ja asiakastutkimuksen osaaminen.

”Olen neljänä päivänä viikossa täysipäiväisesti Helsingin kaupungin käytettävissä, mikä auttaa tietysti myös itseäni keskittymään, kun voin antaa koko työpanokseni yhteen projektiin. Parasta tässä on, että pääsen paljon syvemmin sisälle organisaatioon ja tutustun talon ihmisiinkin laajemmin”, Veera kertoo.

Helsingin kaupungin johtavan palvelumuotoilijan Anni Leppäsen mukaan yhteistyö on auttanut vahvistamaan sisältömuotoiluosaamista osana kaupungin digitalisaation kärkihanketta, pääsivusto hel.fi:n uudistusta vuosina 2021–2022.

”Yhteistyöllä olemme luoneet vahvemman pohjan sisältömuotoilun toiminnalle ja tämän tyyppiselle uudelle roolille. Meille Veera on tiimin jäsen ja kiinteä osa uudistushankettamme. On tärkeää, että konsultti on mukana kehitystiimimme arjessa. Yhteistyömme avulla olemme voineet vahvistaa tiimimme strategisia vahvuuksia.”

Sitoutunut kumppani

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Mehiläinen päätyi alun perin jo keväällä 2019 kokeilemaan ulkoistusta avuksi jatkuvan sisällöntuotannon tarpeisiin. Vapan Senior Content Designer Paula-Maija Wallin työskenteli aluksi parina päivänä viikossa paikan päällä asiakkaan luona. Hyväksi todettu käytäntö jatkui hieman vaihtelevilla kokoonpanoilla ja koronarajoitusten puitteissa aina vuoden 2020 loppuun saakka.

”Asiakkaan kannalta oli selkeää, että olin aina tietyt päivät kokonaan heidän käytettävissään. Tällöin esimerkiksi sisältöjen tuotantoa varten tarvittavien Mehiläisen asiantuntijoiden kanssa oli helppo sopia samoille päiville tapaamisia”, Paula-Maija sanoo.

Etenkin samoissa tiloissa istuessa pääsee hänen mukaansa eri tavalla osaksi asiakkaan arkea, käytäväkeskusteluita ja pohdintoja. Konsulttina pystyy silloin löytämään entistä helpommin mahdollisia kehityskohteita.

Mehiläisen Head of Digital Channels and Content Emilia Dermedesiotis kertoo sisältökumppanuuden näkyneen positiivisesti myös markkinoinnin mitattavina tuloksina. Dermedesiotisin mukaan esimerkiksi laajasti uudistetuissa gynekologian ja sydäntutkimusten sisältökokonaisuuksissa nähtiin selvää parannusta sekä hakukonesijoituksissa että konversioissa jo lyhyen ajan sisällä.

”Sisältöihin panostaminen on kasvanut, kun olemme voineet osoittaa työn tuloksellisuuden.”