Ketterää sisältöä läpi ostoputken

Lähtökohdat

Kilpailuttaessaan uutta kumppania Lasten Mehiläinen halusi lisätä myyntiä, parantaa markkinointinsa tehokkuutta ja vahvistaa markkina-asemaansa lapsiperheiden terveyspalveluissa. Eräänä markkinointiyhteistyön tavoitteena oli uudistaa aikaisempaa kampanjakeskeistä ja näin ollen suhteellisen kankeaa markkinointimallia ketterään ja digivetoiseen suuntaan. 

Oivallus & toteutus

Terveydenhuollon ajanvaraus ja myyntiputki ovat siirtyneet vahvasti digitaalisiin kanaviin. Markkina-aseman vahvistaminen vaatii täysin uudenlaista tapaa tehdä markkinointia, jossa asiakkaita kohdataan ja palvellaan monikanavaisesti sekä jatkuvasti. Kampanjoiden rinnalle tarvitaan aktiivista läsnäoloa asiakkaiden käyttämissä kanavissa.

 

Loimme Mehiläiselle uuden markkinoinnin konseptin ja ketterän, jatkuvaan tuotantoon pohjaavan toimintatavan. Näiden toimenpiteiden avulla saamme kohderyhmät monikanavaisesti ja jatkuvasti kiinni heille kiinnostavalla viestillä. Toimme markkinoinnin linjaan myös lisää tunnetta, jotta Mehiläinen erottuu positiivisesti kilpailijoista. 

Vapa auttaa Mehiläistä tarttumaan tunteella teemoihin, jotka ovat merkittäviä lapsen hyvinvoinnin kannalta.

Ketterän markkinoinnin strategia on jalkautunut muun muassa ulkomainontaan, radiomainontaan, kampanjavideoihin, sisältömarkkinointiin ja terveyskeskusten omiin materiaaleihin.  

Tulokset

Yhteistyömme alkoi tammikuussa 2018 ja jatkuu edelleen vahvana kumppanuutena. Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana saavutimme huikeat tulokset:

+152 % enemmän mainonnan kautta tulleita ajanvarauksia
+69 % enemmän liikennettä Mehiläisen omiin kanaviin
-85 % CPA (cost per action)