Tekemisen maininki uudisti työnantajamielikuvaa

Lähtökohdat

Meriteollisuus ry:n tehtävänä on edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Yhteistyön lähtötilanteessa Meriteollisuus oli havainnut että heidän on haastavaa kilpailla tietyistä osaajista rekrymarkkinoilla alaa koskevien vanhentuneiden mielikuvien vuoksi. 

Vapan tehtäväksi kiteytyi kehittää työnantajamielikuvaa uudistava kokonaisuus, joka lisäisi Meriteollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten houkuttelevuutta työnantajina. Keskeiset kohderyhmänä olivat
20–30-vuotiaat vastavalmistuneet nuoret ja alanvaihtajat, jotka kaipaavat uralleen pitkäjänteisyyttä.

Strateginen oivallus

Uusia ja nuoria työntekijöitä kiinnostaa totta kai edelleen palkka ja edut – mutta niiden rinnalle vielä tärkeämmäksi asiaksi on noussut työn merkityksellisyys. Jokaisen työnantajan tulee kilpailla paitsi työpaikan sisällöllä niin koko yrityksen ja toimialan arvoilla ja imagolla. 

Jotta parhaat osaajat ja uudet tekijät hakeutuisivat entistä innokkaammin töihin Meriteollisuuden jäsenyrityksiin, piti ensin murtaa ennakkoluuloja ja uudistaa sitä, miten kohderyhmä näkee meriteollisuuden alana. Lisäksi kohderyhmä piti saada ymmärtämään, minkälaisia työtehtäviä meriteollisuudessa ylipäätään on tarjolla.

Toteutus:
Tekemisen Maininki -kampanja

Tekemisen Maininki -konseptilla lähdettiin kohottamaan ja muuttamaan mielikuvaa Meriteollisuudesta nuoren työvoiman keskuudessa. Nostamalla esiin alalla jo toimivia tekijöitä, pystyimme näyttämään kaiken sen monipuolisuuden, asiantuntijuuden, yhteisöllisyyden, innovatiivisuuden ja huipputeknologian, jonka ura meriteollisuudessa voi tarjota. Tekemisen Maininki antaa hakijoille mahdollisuuden ymmärtää konkreettisella tasolla alan arvoja ja merkityksellisyyttä.

Konsepti jalkautui sosiaalisessa mediassa erityisesti LinkedIniin keskittyneeksi työnantajamielikuvakampanjaksi, jota hyödynsivät sekä Meriteollisuus että sen jäsenyritykset.

Tulokset

Tekemisen Maininki -kampanja kasvatti kohderyhmän kiinnostusta meriteollisuutta kohtaan. 

Muutamia onnistuneen kampanjan tunnuslukuja:

250% kasvu Linkedin-julkaisujen näyttökerroissa verrattuna edelliseen kampanjattomaan kuukauteen.  

40% Meriteollisuuden LinkedIn-sivulla vierailleista oli muita kun “Maritime” eli meriteollisuuden työntekijöitä. 

246% seuraajien kasvua verrattuna keskivertokuukauteen.

Kampanjan lopuksi jatkojalostimme konseptia yhdessä Meriteollisuuden edustajien kanssa. Mielikuvan rakentaminen ja muuttaminen edellyttää aina pitkäjänteistä työtä ja halusimme varmistaa, että Meriteollisuuden on mahdollista jatkaa työnantajamielikuvan rakentamista myös varsinaisen kampanjan jälkeen Tekemisen Maininki -konseptin kautta.