Google

Pitkäaikaista strategista viestintä­kumppanuutta

Googlen ja Vapan jatkuva yhteistyö on osoitus pitkäjänteisen työn merkityksellisyydestä, mikä näkyy kasvaneessa asiantuntijuudessa ansaitussa mediassa.

ASIAKAS
Google

AVAINSANAT
Strateginen viestintä
Mediaviestintä
Asiantuntijaviestintä

VUOSI
2012–

RATKAISU
Ulkoistettu mediaviestinnän tiimi.